European Tree WorkerIntro
Inleiding
De European Tree Worker voert werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel deze gezond en veilig te houden. De ETW werkt op basis van kennis van boomkwekerij en houdt rekening met zaken aangaande natuurbehoud, milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden vereist grondige en hoog gekwalificeerde training met speciale aandacht voor veiligheid op het werk.
De European Tree Worker werd tussen 1996 en 1999 ontwikkeld binnen het kader van het Europese Leonardo da Vinci-programma. Het doel was en is om het vakgebied van de boomverzorging te harmoniseren. Dit is een zeer speciaal vakgebied in het verenigde Europa, dat zorg draagt voor hoogwaardige boomverzorgingswerkzaamheden en een hoog opleidingsniveau, en de internationale uitwisseling van boomverzorgers. Om deze doelstellingen te realiseren, heeft de EAC een examinerings- en certificeringssysteem voor European Tree Worker ontwikkeld. Dit systeem is inmiddels in 15 Europese landen geïntroduceerd en aangenomen. Het examinerings- en certificeringssysteem bestaat niet alleen uit een curriculum, maar ook uit een examenreglement, een European Tree Worker-certificaat en een handboek.

Dankzij dit project heeft Europa voor het eerst een diploma "European Tree Worker" dat is gebaseerd op één examenreglement voor heel Europa. Dit diploma wordt wederzijds erkend door alle lidstaten en resulteert in internationale samenwerking en kwaliteit over de grenzen heen. Werknemers kunnen nu een opleiding van hoge kwaliteit krijgen en werkgevers krijgen hoog gekwalificeerde werknemers. Tegelijkertijd wordt de Europese samenwerking versterkt.
 
Dankzij dit project heeft Europa voor het eerst een diploma "European Tree Worker" dat is gebaseerd op één examenreglement voor heel Europa. Dit diploma wordt wederzijds erkend door alle lidstaten en resulteert in internationale samenwerking en kwaliteit over de grenzen heen. Werknemers kunnen nu een opleiding van hoge kwaliteit krijgen en werkgevers krijgen hoog gekwalificeerde werknemers. Tegelijkertijd wordt de Europese samenwerking versterkt.
Doelstellingen 
Werk en training van hoge kwaliteit garanderen
De internationale uitwisseling van werknemers bevorderen
Elk land in staat stellen een goede kans te maken op uitnodigingen uit heel Europa om onder eerlijke concurrentieomstandigheden mee te dingen naar aanbestedingen op het gebied van boomverzorging
European Tree Worker-certificering gecontroleerd en geregeld door de European Arboricultural Council
Elke ETW-certificering onder toezicht van een internationale EAC-toezichthouder
 Data en locaties van alle certificeringen vindt u hier.
1. Curriculum
Boomonderhoud omvat het planten, inspecteren en onderhouden van bomen. De European Tree Worker moet volgens het curriculum over de volgende kennis beschikken:
- Elementen van boomonderhoud
- Boomkwekerijzaken met praktische ervaring
- Juridische en maatschappelijke regelgeving
Dit curriculum biedt de basis voor:
Kenns en vaardigheden die de boomverzorger moet verkrijgen
Nationale voorbereidingscursussen
Het certificeringsschema en
Het handboek European Tree Worker
2. Voorbereidingscursussen
Op basis van het curriculum bieden de lidstaten voorbereidingscursussen aan die voldoen aan de nationale vereisten. Uw nationale vertegenwoordiger kan u informeren over de plaats en tijd van de cursussen. U kunt bij hen ook nadere informatie over de voorbereidinscursussen zelf krijgen.
3. Toelatingseisen
Vrije toegang tot het examen wordt geboden aan iedereen die beschikt over de technische vaardigheden om de genoemde werkzaamheden uit te voeren. Potentiële kandidaten dienen het volgende aan te tonen:
dat zij lichamelijk en geestelijk in staat zijn de genoemde werkzaamheden veilig uit te voeren
dat zij in het bezit zijn van een geldig eerstehulpdiploma
dat zij beschikken over bewijs van training op het gebied van reddingswerkzaamheden op hoogte en/of met een mobiele hoogwerker
dat ze bedreven zijn in het gebruik van kettingzagen en bovendien een kwalificatie of vergunning hebben voor het gebruik van een kettingzaag conform de nationale regelgeving, indien hiervan sprake is in het eigen land
de kandidaat moet ten minste één jaar praktische ervaring hebben op het gebied van boomverzorging en beschikken over klimvaardigheid of het gebruik van een hoogwerker

 4. Certificering
De European Arboricultural Council kent de kwalificatie European Tree Worker toe op basis van een examen. Het doel van het examen is om na te gaan of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die in het vastgelegde curriculum beschreven staan. Kandidaten die voor het examen geslaagd zijn, mogen de titel "Certified European Tree Worker - klimmen en/of hoogwerker" voeren. De certificering is overal in Europa gebaseerd op hetzelfde examenreglement. De nationale certificeringen worden georganiseerd en uitgevoerd door de betreffende instellingen in de lidstaten, volgens de certificerings- en examenreglementen.

Het recht om het certificaat European Tree Worker te voeren vervalt na drie jaar. Na goedkeuring kan het certificaat door het nationale coördinatiebureau met opnieuw drie jaar worden verlengd.
De nationale vertegenwoordiger kan informatie verstrekken over de plaats en de tijd waarop de certificering plaatsvindt, alsmede over de certificering zelf. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met het EAC-secretariaat
 
5. Diploma European Tree Worker en ID-kaart
Kandidaten die voor de certificering zijn geslaggd, ontvange het diploma "Certified European Tree Worker" en een ID-kaart.
 
6. Materiaal instructuers en cursisten 
Ter voorbereiding op het examen en als naslagwerk is een drietalig handboek opgesteld. Hier kunt u de inhoud van het handboek vinden en een bestelformulier. Een drietalige woordenlijst met de belangrijkste technische terminologie op het gebied van boomverzorging bevordert de communicatie tussen European Tree Workers en maakt derhalve deel uit van het handboek
 
Contact 
Hebt u vragen over de cursus en het overige opleidingsprogramma voor de European Tree Worker of de certificering? Uw  Nationale vertegenwoordiger kan u nadere informatie verstrekken. U kunt ons ook een e-mail sturen.
Back
© EAC - European Arboriculture Council | copyright & imprint
New Handbook!!
...a practical guide which is designed to help the Tree Worker prepare himself for the European Tree Worker examination.
more...
EAC Guides
Have a look on our new compilation of EAC Guides!
more...
Newsletter
Don't miss the latest news from the European Arboricultural Council and read the EAC Newsletter!
more... 
Calendar of Events
All Events - Overview ...
ETW-Certifications ...
ETT-Certifications ...
EAC-Meetings and -Dates ...
Other Arboricultural Events ...